کلاس مجازی دورهمخوانی اصول کافی
دسته بندی موضوعات پرسش و پاسخ
ثبت پرسش
آیا استاد شخصا پاسخ همه سوالات ما را خواهند داد و پرسش های ما به ایشان می رسد؟
1396/10/13

سوالات فنی درباره وب سایت توسط کارشناسان فنی ما پاسخ داده میشوند ولی سوالاتی که پیرامون موضوع کلاس و درس خواهد بود همگی به استحضار حاج آقا رسیده و با صلاحدید ایشان پاسخ ها ارسال میشود.

آیا درس ها همزمان در کانال و وب سایت قرار می گیرد؟
1396/10/13

بله تمام درس ها به صورت همزمان در کانال و وب سایت بارگزاری خواهد شد و شما میتوانید از هردو رسانه برای استفاده از درس ها استفاده نمایید.