برای آن دسته از کاربرانی که به کتاب شریف اصول کافی دسترسی ندارند، قبل از هر درس متن PDF آن حدیث و درس از کتاب در سایت و کانال تلگرام قرار خواهد گرفت.

لازم به توضیح است کسانیکه هر کدام از نسخ چاپی کتاب را دارند، میتوانند از آن استفاده کنند و نیازی به تهیه نسخه خاصی نیست.

اگر از موبایل جهت مطالعه فایل استفاده میکنید، نسخه موبایل را دانلود بفرمایید و اگر از تبلت و یا کامپیوتر استفاده میکنید، نسخه مربوط به تبلت را دانلود بفرمایید.

جهت دانلود فایل به روز آیکون کلیک نمایید.

 

مقدمه مولف

مقدمه مولف - نسخه موبایل

مقدمه مولف - نسخه تبلت

 

باب اول - کتاب العقل و الجهل

حدیث 1 الی 11 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 11 - نسخه تبلت

حدیث 12 - نسخه موبایل

حدیث 12 - نسخه تبلت

حدیث 13 تا انتهای باب - نسخه موبایل

حدیث 13 تا انتهای باب - نسخه تبلت

 

باب دوم - کتاب فضل العلم

باب اول: بَابُ فَرْضِ الْعِلْمِ وَ وُجُوبِ طَلَبِهِ وَ الْحَثِّ عَلَيْهِ‏

حدیث 1 الی 9 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 9 - نسخه تبلت

 

باب دوم: باب وصف علم و فضیلت آن و فضیلت علما ‏

حدیث 1 الی 9 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 9 - نسخه تبلت

 

باب سوم: دسته های مردم

حدیث 1 الی 4 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 4 - نسخه تبلت

 

باب چهارم: ارزش عالم و متعلم

حدیث 1 الی 6 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 6 - نسخه تبلت

 

باب پنجم: اوصاف عالم

حدیث 1 الی 7 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 7 - نسخه تبلت

 

باب ششم و هفتم: حق عالم - فوت عالمان

نسخه موبایل

نسخه تبلت

 

باب هشتم: همنشینی و ارتباط با عالمان

حدیث 1 الی 6 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 6 - نسخه تبلت

 

باب نهم: پرسش از عالم و گفتگو با او

حدیث 1 الی 9 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 9 - نسخه تبلت

 

باب دهم: بذل و بخشش علم

حدیث 1 الی 4 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 4 - نسخه تبلت

 

باب یازدهم: پرهیز از سخن گفتن بدون علم

حدیث 1 الی 9 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 9 - نسخه تبلت

 

باب دوازدهم: کسی که بدون علم عمل می کند

حدیث 1 الی 3 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 3 - نسخه تبلت

 

باب سیزدهم: عمل به علم

حدیث 1 الی 7 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 7 - نسخه تبلت

 

باب چهاردهم: کسی که نان از عملش خورد و به آن بنازد

حدیث 1 الی 6 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 6 - نسخه تبلت

 

باب پانزدهم: تمام شدن حجت بر عالم و سخت گیری نسبت به او

حدیث 1 الی 4 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 4 - نسخه تبلت

 

باب شانزدهم: نوادر (برخی احادیث پراکنده)

حدیث 1 الی 15 - نسخه موبایل

حدیث 1 الی 15 - نسخه تبلت