درآمدی بر فهم ابواب:
حجت خدا بر خلق او اقامه نمی شود مگر به وجود امام (۴)؛ زمین خالی از حجت نمی ماند(۵)؛ اگر در زمین جز دو تن باقی نماند، یکی از آنان حجت خواهد بود(۶).


اقامه حجت یعنی چه؟
یعنی: آنچه از علم و استطاعت  که لازمه نیل به همه ابعاد و انحاء بندگی که متناسب با قدر خدایی خدای متعال است،قابل دسترسی بوده، و نیز یافتن همه فضائل و کمالات  در پرتو آن مقدور باشد؛ تا بنده ی طالب صادق برای نیل به آن مقاصد، حجت( دلیل و راهنما و راهبر) داشته باشد، و جامانده بهانه گیر  در روز جزا، اقامه حجت( دلیل آوردن و عذرتراشیدن) نتواند . و این امر فقط بمدد الهی شدنی است؛ یا بخود خدای متعال و یا به خلیفه و ولی علی الاطلاق او ؛ همان که فعلش فعل الله است.

لذا: تا هنگامی که دنیا ،دنیاست، و بندگان قادر مختار در آن هستند، و لاجرم اختبار و امتحان درآن باشد، زمین خالی از حجت نباشد؛ حتی اگر دو تن در آن باشند، ناگزیر یکی حجت الهی باید تا برای دیگری حجت باشد؛ تا طریق بندگی و بالندگی را برای او باز کرده، و راه بهانه و جاماندگی را بر او ببندد.


توضیحات کلی لازم برای توضیح و تفهیم سه باب ۴،۵،۶ کتاب الحجه همان مطالبی است که در این شش باب کتبا و شفاها بعرض رسیده؛ لذا: بنظر می رسد که در این مقطع نیازی به شرح شفاهی این سه باب نیست؛ و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

مطالب مشابه

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید