در آمدی بر فهم ابواب ۷،۸ :

خدمتتان عرض شد که به دلیل عقل و نقل اقامه حجت الهی بجز به وجود مبارک حجت الهی  سر نگیرد؛ یکی از دلایل ان این است :
به همان دلیل که معرفت خدای متعال برای غیر او ممکن نبوده و فقط بخود او امکان دارد، اطلاع از رضا و سخط او، و طرق نیل به رضایت و ولایت و امنیت و جنت او، و معارف و علوم وکمالات نهفته در خلقت او نیز مقدور کسی نیست مگر با تعلیم و تربیت او .
 و لایق این مقام کسانی هستند  که تب و تاب، و هم وغم آنان خدای متعال و عبادت اوست؛ کسانی که توان تحمل معرفت و محبت و عبودیت حق تعالی را بقدر قدر رضایت او دارند . این اشخاص؛ یعنی: متعلمان و متربیان الهی همان سلسله انبیاء و اوصیاء و اولیاء و ائمه علیهم السلام هستند که حجت های الهی بر مردمان می باشند.  

 لذا: جهت دریافتن علم و یافتن امکان قیام به تکالیف بندگی، از جستن و یافتن و شناختن حجت الهی و رجوع به او ، و ارجاع امور به ایشان، گریزی نبوده، و بعبارت دیگر معرفت و اطاعت از او بر بنده واجب است .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

مطالب مشابه

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید