درآمدی بر فهم و شرح باب های:

۹؛ اینکه امامان علیهم السلام گواهان خدای عزوجل بر خلقند.
۱۰؛ بدرستیکه تنها امامان علیهم السلام راهبران خلقند.
۱۲؛ بدرستیکه امامان علیهم السلام جانشینان خدای عزوجل در زمین، و درگاهی هستند که از انها می توان بر او(خدای متعال) وارد شد.
۱۴؛ امامان علیهم السلام ارکان زمینند.


حضور احاطی و ولایی وجود مبارک امام  و ولی الله علیه السلام در خلقت و در میان خلایق، از طرفی سبب موجودیت آنان است؛ چرا که : به خلافت و ولایت الهیه، به هستی او، ماسوای او هستی یافته و هست شده، و بر سر سفره رزق الهی او روزی دارند، و از طرف دیگر در جهت تربیت و تعالی نفسی - الهی چاره دارند و بهانه ندارند .
حضور وجود مبارک او در زمین و در میان خلایق و شاهد بودن او بر آنان بجز سبب هستی و هدایت  آنان، رکن استواری و ماندگاری زمین و امان مردمان در بودن و معلم و مربی آنان در بایدها ونبایدها در زندگی، و مدد ایشان در مشاکل و مهالک هم هست.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

مطالب مشابه

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید